Rosekolla-web"Rosekolla" inneholder et lite utvalg av vokal folkemusikk med tilknytning til seterlivet: lokk, laling, kringelhauk, hulling, regler og gjeterviser. Sangene har vært brukt som redskap i folks daglige liv og virke, og som hjelpemiddel for å kommunisere med buskap og mennesker. Innholdet er hentet fra opptak fra Norsk Folkemusikksamling (1952-1975) med diverse utøvere, blant annet Ellen Fløtten fra Alvdal.

Musikkforskeren Ole Mørk Sandvik (1875-1976) brukte betegnelsen "øyeblikkets barn" om lokken. Det er improvisasjonsmusikk, sprunget ut av folks opplevelser og påvirket av andre folkemusikksjangere.

Pris kr 200,-

 

Aktuelt

Alvdal Bok- og Papirhandel AS
Steia 14, 2560 Alvdal
Tlf.: 902 53 015
E-post: post@abok.no

Åpningstider:

Hverdager 09-17 - Lørdager 10-15
Spesielle åpningstider ifm. høytider

Følg oss på  og   Instagram-web


fribokhandellogo