perarnfost0107Med bakgrunn i bl.a. utskiftningsforretninger, panteregister og skylddelinger gir Per Arnfinn Bergebakken oss en oversikt over alle sætrene fra Tronsvangen til Jutulhogget. Dette er mye historie. Boka er rikt illustrert med bilder.

Pris kr 300,-

perarnfinn0107Per Arnfinn Bergebakken har denne gangen tatt for seg sætrene i Alvdal Vestfjell. Boka er bygd på samme mal som ”Sætrene på Østkjølen i Alvdal”.

Pris kr 300,-

hostdalseterJørgen Streitlien og Stein Vardenær har lånt Bergebakkens mal for bøkene om Østkjølen og Vestfjella, og laget ei bruksbok om Haustdalen og omegn. Forrest i boka finner du en fyldig del om sæterlivet i Haustdalen, geologi, jakt og fiske. Enkle oversiktkart for hver setergrend.  Boka har bilder både i svart/kvitt og farger.

Pris kr 350,- 250,-

alvdalcoverDet er Alvdal Rotary Klubb som står bak utgivelsen av boka «Alvdal 1945-2000. Fra Meierisalen til Aukrustsenteret». Boka er ei bildebok med bildeglimt fra Alvdals nære fortid.
Redaksjonskomiteen har bestått av Ola Nyeggen, Embret Mellesmo, Ola P. Flaten, Kåre Dalen og Helge E. Rasmussen, og det er all grunn til å berømme det arbeidet som er gjort med boka, som er et stykke unik dokumentasjon av bygdas historie.
«Denne tidsepoken representerer vår nære fortid, og vi har forsøkt å dokumentere noe av den raske utviklinga innen jordbruk, skogbruk, handel, industri og offentlig utbygging med bilder og tekster», skriver redaksjonskomiteen i sitt eget forord.

Pris kr 300,-

Solv-Glitrende-solv-webAlvdalsidretten gjennom 100 år (1902-2002)ført i pennen av Alf Eggset, godt hjulpet av et bokråd. Bygda har fostra mange idrettsutøvere, og Eggset har forsøkt og se historien fra deres synsvinkel. Hvordan var det å drive idrett i Alvdal? Miljøet? Opplevelser å ta med seg inn i framtida? Boka inngår som ei temabok i "Kulturhistorie for Alvdal".

Pris kr 350,- 200,-

Trondfjellet-webFra forordet: "Boka er derfor slett ikke beregnet på de såkalte ekspertene. Den skal i stedet være en liten presentasjon og veiviser for deg som Trondfjellet kanskje er litt ny eller ukjent for. Eller for deg som nesten har glømt ditt barndoms fjell, men så mer enn gjerne vil både sjå og lære å kjenne den kjempestore vennen din att. Vi har også lagt mest vekt på den aller eldste historia, da fjellet vårt jo er urgammelt. La det vakre og stolte fjellet sette fantasien din i sving, slik at du får vide vinger til flukt, både over og fra hverdagen. For Trondfjellet er et symbol på både det evige og det naturlige livet."
Boka på drøyt 100 sider er skrevet av Ove Rønningen og Arne Dag Østigaard. Godt bildemateriale.

Pris kr 295,-

The-Sage-on-Mt-Tron-webVismannen-på-Tronfjell-webVISMANNEN PÅ TRONFJELL
Brosjyre om dikteren, filosofen og professoren Swami Sri Ananda Acharya, lokalt kalt Baral. Baral levde og virket på Tronsvangen i Alvdal i 28 år, fra 1917 til fredsdagen 8. mai 1945. Hans grav, og et minnesmerke over ham, finnes på Tronfjell. Brosjyren er utgitt sv Swami Sri Ananda Acharya Stfitelse.

Pris kr 40,-

THE SAGE ON MT. TRON
A brochure about the poet, philosopher and professor Swami Sri Ananda Acharya, also known as Baral. Baral lived and worked in Alvdal, Norway, for 28 years from 1917 to the Day of Armistice, 8th of May 1945. His grave, and a memorial over him, are to be found on Mt. Tron.

NOK 40,-

Kulturminner-i-utmarka-i-AlBoka er et sammendrag av 18 år med registrering av kulturminner som pensjonistene Erling Flaten og Halldor Nyeggen har gjort på ca. 300 000 dekar utmark i Alvdal. 813 dyregraver, 95 jernblesteranlegg, 37 tjæremiler, 44 kolgroper, 2150 kolbotner og en rekke andre kulturminner, samt et viktig gravfunn. Mer enn 4200 funn er registrert og av dem mellom 900 og 950 funn som er eldre enn 1537, og dermed automatisk freda etter kulturminneloven.

Pris kr 150,-

Alvdalsjul-2008-webAlvdalsjul-1978-webAlvdalsjul kom ut i årene 1976-2008, med unntak av årene 1987-1995. Et kjærkomment hefte som for mange har vært like viktig til jul som ribba og juletreet. Alvdalsjul har vært basert på innsendte bidrag. Vi har alle utgitte nummer bortsett fra 1976, 1984 og 1999 som er utsolgt.

Alvdalsjul står dessverre uten redaksjon, og uten redaksjon blir det ikke noe hefte. Om du har lyst til å gjøre en innsats, ta gjerne kontakt med en av de i den siste redaksjonen - mang en sjel vil sette pris på det!

Pris kr 30,-

Frikar-på-hemveg-web"Frikar på heimveg" er en samling av rundt 70 dikt som Kjell Walraamoen skrev og publiserte i ulike aviser fra midt på 1960-tallet fram til slutten av 1990-tallet. Her er det noen virkelig fine Alvdalsdikt. Kjell Walraamoen var både sint og snill i sin diktning og karakteriseres som en vagabond, en som ville være en frikar. En bohem i sin tid.

Kjell Walraamoen døde i 2005 og utvalget er gjort av Ola Jonsmoen. Overskuddet fra salget av bøkene går til Frelsesarmeen.

Pris kr 150,-

 

Aktuelt

Alvdal Bok- og Papirhandel AS
Steia 14, 2560 Alvdal
Tlf.: 902 53 015
E-post: post@abok.no

Åpningstider:

Hverdager 09-17 - Lørdager 10-15
Spesielle åpningstider ifm. høytider

Følg oss på  og   Instagram-web


fribokhandellogo