Møte-med-mange-webHer finner du mange av Trygve Gjeltens dikt, hilsninger og prologer.

Pris kr 75,-

Folk-og-fe-gjennom-tidene-wDette vesle heftet er et sammendrag av en lang tidsbolk, med fokus på folk og fe. Kua, eller storfeet, har fått en sentral plass i ei utvikling som har skapt en livsform eller kultur som etter hvert er det vi forbinder med bondekulturen.
Bygdene voks fram i denne utviklinga og sjøl om driftsformene er blitt endret over tid er det likevel de fastboende bøndene som har preget bygdene.

Heftet er skrevet av Ola Tronsmoen.

Pris kr 75,-

Den-gongen-webI "Den gongen ... Fortellinger og historier, mest om plassinger..." gjenforteller Gudbjørn Måntrøen historier og minner, dikt, sanger, uttrykk og gode ord. Boka er krydret med gamle bilder og tegninger av Helge Ness.

Pris kr 250,- 100,-

Erindringer-webI Alvdalsjul har det gjennom åra blitt skrevet mange kulturhistoriske fortellinger fra eldre tider og fram til i dag. Det er fortellinger fra barndom og oppvekst, morsomme hendelser fra hverdagen, stemninger fra fjell og vidde og historier som har gått på folkemunne - nedtegnet og skrevet av folk fra Alvdal. I dette heftet har Olav Langleite samlet noen av disse historiene. I tillegg er det tatt med noen fortellinger som ikke har vært publisert tidligere. Her er det mye lesestoff!

60 sider. Bilder i farger og sv/hv. Illustrasjoner og tegninger.

Pris kr 250,- 79,-

Den-lange-vegen-mellom-to-v"Daglig liv og sivile og militære mostandsbevegelser i Alvdalsområdet 1940-1945."
Fra forordet: "Hensikten med denne boka er å legge fram hendinger fra krigsåra 1940-1945. La det straks være sagt: Den gir seg ikke ut for og må ikke oppfattes som en faghistorisek framstilling. Den må tas som den er - et tilbakeblikk på vår nære fortid, slik folk flest opplevde sin kvardag og den sivile og militære mostandsbevegelsen i Alvdalsområdet."
Boka på drøyt 300 sider er skrevet av Harald Reinertsen. Noe bildemateriale i boka.

Pris kr 149,-

Slik-me-huse-det-webFra forordet: "I forbindelse med frigjøringsjubileet våren 1995 vart det til ei utstilling også samla inn ein del "minner" fra åra 1940-45. Mange som besøkte utstillinga, hadde lyst til å lese fortellingene som vart samlet inn. Så derfor er de nå samla i dette heftet. Dette er en del av vår lokalhistorie. Ikke betydningsfull nok til å komme i de vanlige historiebøkene, men verdt å ta vare på som en hilsen fra noen av dem som opplevde krigsåra 1940-45." Redaksjonskomiteen har bestått av Per Arnfinn Bergebakken, Harald Grue og Karin Platou.

Pris kr 100,-

Daglig-liv-Alvdal-webHefte utgitt av Alvdal bondekvinnelag.  Fra omkring århundreskiftet til etter 2. verdenskrig har det skjedd utrolig store forandringer i bygdesamfunnet vårt. På midten av 70-tallet besøkte medlemmer fra Alvdal bondekvinnelag flere alvdøler som på den tiden var 80-90 år. Det er hva som fremkom i samtaler med disse som danner grunnlaget for dette heftet.

Illustrert av Unni-Lise Jonsmoen.

Pris kr 75,-

alvdalsmaal0107Alvdal Bygdekvinnelag har med dette utgitt en utvidet utgave av ”Ord og uttrykk i Alvdal” som utkom i 1983. Heftet inneholder en rettledning som gjør det lettere å få fullt utbytte av heftet. Dette er nyttig, historisk og morsom lesning.

Heftet er utgitt med flere farger på omslaget - men innholdet er det samme.

Pris kr 150,-

Alvdalsmålet-i-ord-og-uttryTor Omar Tronsmoen har laga dette heftet som et "Tillegg til Alvdal Bygdekvinnelags hefte 2006". Han har i flere år samle dialektord fra Alvdal, og i dette heftet finner du ord som ikke står i heftet til Alvdal Bygdekvinnelag.

Pris kr 129,-

sullabenkDette er kulturhistorie fra Alvdal og gir en bred og svært omfattende oversikt over Alvdals musikkliv. Historia om Alvdals musikkliv er ikke bare en beretning om melodier, personer og organisering av kor og orkestre, men også en beretning om samfunnsutviklinga i bygda. Boka er rikt illustrert med bilder og skrevet av Leif Braseth. Boka inngår i "Kulturhistorie for Alvdal".

Pris kr 320,-

 

Aktuelt

Alvdal Bok- og Papirhandel AS
Steia 14, 2560 Alvdal
Tlf.: 902 53 015
E-post: post@abok.no

Åpningstider:

Hverdager 09-17 - Lørdager 10-15
Spesielle åpningstider ifm. høytider

Følg oss på  og   Instagram-web


fribokhandellogo