Gamle-strenger-webBoka tar for seg livet og musikken til bygdespelmannen Malena-Knut i Alvdal. Knut lærte av bestefaren i ei tid da spelmannen var uunnværlig når folk kom saman. Likevel fekk han ikkje oppleve å føre sin musikk vidare til nye generasjonar. Bygdesamfunnet gjennomgikk store endringar og Malena-Knut vart avlegs, og alderdomen vart derfor ikkje noko høgdepunkt i eit langt spelmannsliv.
160 sider ført i pennen av Alf Eggset i samarbeid med Olav Sæta. Illustrert av Helge Ness. Boka inngår i "Kulturhistorie for Alvdal".

Pris kr 250,- 79,-

storsteigenStorsteigen landbruksskole i Alvdal er 100 år. Dette er en jubileumsberetning som setter søkelyset på samfunns-endringene og hva de har gjort med landbruket og agronomutdanninga. Skolen har hele tida tilpassa seg nye forhold, og i dag er fritidshesten en naturlig del av studietilbudet.
Hverdagshistoria har en bred plass, ikke minst elevhverdagen. Et møte mellom to elever, dene ene anno 1905, den andre anno 2005, ville vært et møte mellom to forskjellige verdener.
Boka er skrevet av Alf Eggset og rikt illustrert med bilder. 

Pris kr 350,- 179,-

storsteigen-landbruksskole-Storsteigens historie faller i sin helhet inn i den tidsbolken som er den mest dramataiske i hele vårt lands kjente historie og til tider med store endringer. I boka er det forsøkt å sette skole og gardsdrift inn i den historiske sammenhengen i tid og tilstander. Boka inneholder i tillegg mye navnehistorikk. Storsteigens historie er skrevet av Olav I. Haugen og boka på nesten 600 sider har godt bildemateriell.

Pris kr 300,- 179,-

Ut-av-skapet-web"Rim og Ramser og Romantikk". Dette er Magny Steimoeggens sjette bokutgivelse. Her er det mye lesestoff og masse fargebilder!

Fra forordet: "Eg rydder i skuffer og skap, har sagt det før, "la det itte bli tap, av ting som kan vere til nytte hell ap". Du verden, for alt eg har samla på! Så sit eg her da og tenkje som så, ymse er minna med artige å!

Pris kr 300,-

magnybok0107”Under Finnshøkampen” er utdrag fra dag- og gjestebøker på Dalseter i Einunndalen i årene 1888-1951. Magny Steimoeggen har lagt ned mye arbeid i at det som siteres er skrevet av ordrett og at det ho gjenforteller skal bidra til å gi et komplett og riktig bilde. Boka gir også er interessant bilde av språkutvikliga og inneholder mange bilder.

Dette er en lokalhistorisk perle på 320 sider!

Pris kr 350,-

Smabakkan-web"Småbakkan. Ei setergrend i Einunndalen" er utdrag fra seterbøkene (dag- og gjestebøker) fra Småbakkan i årene 1943-2000. Her forteller folk i forskjellig alder og i ulike ærender hvordan de opplevde seterlivet og fjellet, godt redigert av Magny Steimoeggen. 384 sider med kulturhistorie fra nyere tid, krydret med mange bilder og faksimiler.

Pris kr 450,-

Med-røtter-web"Med røtter mellom Tron og Jutlhogget, Egnundal og Savalsjø. Litt lokal historie med utvikling av slekta: Müller frå Berja, Øien frå Neer Øien og Brandvoll frå Utistuen". Forfatter er Magny Steimoeggen.

Pris kr 100,-

Med-røtter-II-web"Med røtter II. Litt historie med utvikling av slektene Randmæl, Strømmen og Steimoeggen". Forfatter er Magny Steimoeggen.

Pris kr 180,-

Mangt-renn-meg-i-hugen-webDette er Magny Steimoeggens sammendrag av Fredrik Müllers dagbøker fra 1888 til 1895 og Bjarne Müllers dagbøker fra 1924 til 1935. Fredrik og Bjarne er vakse opp på same garden men i kvar sin generasjon. Den eine skulle bli lege, den andre skulle bli bonde. Med omsyn til utdanning representerer dei to vidt forksjellig ungdomsmiljø. Heimegarden, og ikkje minst setra og fjellet, hadde ein stor plass hjå dei båe.

Pris kr 180,-

Den-gode-gamle-jula-web"Den gode, gamle jula i fjellheimen" er en ny og revidert versjon utgitt i 2014 som hyller avdøde Helge Ness. Heftet kom opprinnelig ut i 1998.

I 1996 starter samarbeidet mellom Arne Dag Østigaard som skrev en rekke artikler og bøker som Helge Ness tegnet til og presenterte i form av hefter og bøker. 

Ved siden av å være tilrettelegger og typograf, tegnet Helge Ness til et utall av hefter og bøker han var med å gi ut. Helge var en perfeksjonist. Skulle tegninga være fra 1790, så var det 1790-miljø som preget resultatet. Han gjorde mye undersøkelser for at tegningene skulle ha det riktige tidspreget.

Pris kr 295,-

 

Aktuelt

Alvdal Bok- og Papirhandel AS
Steia 14, 2560 Alvdal
Tlf.: 902 53 015
E-post: post@abok.no

Åpningstider:

Hverdager 09-17 - Lørdager 10-15
Spesielle åpningstider ifm. høytider

Følg oss på  og   Instagram-web


fribokhandellogo