Ulvskree-webNikolai Ramm Østgaards "Ulvskre'e" rikt illustrert av Helge Ness.

Foran i heftet er det en "minibiografi" om Ramm Østgaard.

Pris kr 99,-

Arne-og-Hulda-webBoka er tufta på Arne Dag Østigaards hovudfagsavhandling om Arne Garborg: "Vegen tilbake til det tapte riket". Boka er forfatterens personlege syn på både familien Garborg og livet deira på Kolbotnen.

Pris kr 300,-

mye-arne-web"Samvær, samfunn og dikterkunst. Ei samling artiklar til Garborgåret 2001".
Fra forordet: "Hulda og Arne Garborg levde i ei tid som var viktig for bygginga av den unge nasjonen Norge. Men mange av problemstillingane dei tok opp, er stadig aktuelle og angår oss som menneske den dag i dag. Med Garborgdagane har vi fått auka kunnskap og blitt kjent med nye sider ved Hulda og Arne Garborg. Og det er noe av dette stoffet vi no ønsker å dele med lesarane. Boka er eit samarbeid mellom Organisasjonen Garborgdagane og Musea i Nord-Østerdalen, Museumssenteret Ramsmoen."

Pris kr 150,-

rondane-web"Turer fra Ringebufjell til Dovrefjell". Ekstreme fjelltopper eller skogkledde lier? I Rondane og Dovrefjell finner du turer som passer for alle, enten du samler på topper over 2000 meter eller foretrekker rolige turer langs grusvei. I tillegg er Rondane et værstabilt område med lett tilgjengelige utgangspunkter for turer.

"Rondane" er en praktisk guidebok for dette populære turområdet. Den beskriver alle de aktuelle rutene med informasjon om overnattingsmuligheter. Oversiktlige kart og et vell av faktaopplysninger gjør planleggingen og gjennomføringen av turer i denne fantastiske delen av Norge enkel og interessant. Turkartet "Rondane" i målestokk 1:100 000 i revidert 2011-utgave følger med boka.

Pris kr 399,-

Rondane-Jordhoy-webBoka fortel om Rondane som leveområde for den siste rest av opphavleg fjellrein i Noreg. Kartlegging av den gamle reinsfangsten med alle dyregraver og andre fangstanlegg viser kor viktig tradisnonelt haustingsbruk var gjennom mange hundre år. Mange personar har gjort eit stort arbeid over lang tid for å bevare ein livskraftig villreinstamme i Rondane. Boka i stort format er rikt illustrert med bilde og kart.

Pris kr 348,-

Langs-Glomma-webI Glommavassdraget er mulighetene for flotte fisketurer og padleturer nærmest uendelige, hvis man tar med alle sideelvene. I gamle dager var fisket i Glomma en viktig næringsvei, men i dag er det stort sett bare sportsfiskere som har gleden av fast fisk. Per Roger Lauritzen gir gode råd om fiskeplasser samt egnede metoder. Boka om Glomma er en bok som først og fremst handler om naturen og friluftslivet, men historie har en naturlig plass i en bok om et vassdrag som har så mange og lange tradisjoner, blant annet når det gjelder fløting av tømmer.

Boka beveger seg gjennom alle kommuner som Glomma er innom og gir nyttig informasjon om padling, sportsfiske samt mulighetene når det gjelder fotturer i omkring liggende perler i de enkelte kommunene. Du finner også interessante fakta om kommunene. Ikke minst er det viktig å nevne de gode kartutsnittene. For deg som vil padle i Glomma formidler Lauritzen nyttig kunnskap om hvor det er lett framkommelig, hvor elva har lav vannstand og mye stein ... hvor du må bære kanoen, hvilken sti du bør ta for å komme lettest til elva osv. Enkelte partier eller områder i og rundt Glomma er beskrevet svært detaljert. Her er kulturminner, dyreliv, fisk, spesielle historier og forfatterens egne erfaringer. 

Pris kr 398,-

Salt-sild-kopper-webI "Salt, sild, kopper" viser Helge Christie oss hva lasskjørerne brakte med seg tilbake etter at de hadde vært i Trondheim med kopper fra Røros. Mye av mattradisjonene ble «grunnlagt» i perioden fra tidlig på 1600-tallet og mot slutten av 1800-tallet. Da Rørosbanen kom, og kopperet ble transportert på jernbanen, ble lasskjørertradisjonen borte på noen få år og verden åpent seg på en helt annen måte for folket i Fjellregionen.

Hovedfokuset i boka er inntoget av salt og fisk, og hvordan det påvirket maten til fjellfolket.

Pris kr 390,-

Roros-refleksjoner-webRøros har stått på UNESCOs verdensarvliste i mer enn 30 år. Det er på tide å stoppe opp og reflektere for å finne ut hva det kan ha betydd for bergstaden og bergstadens innbyggere, og for Norge. Hvordan og hvorfor kom vi på denne lista, og hva er egentlig verdensarv? Hvorfor har bergstaden såkalte fremragende universelle verdier, og hva handler disse verdiene om?
"Røros - Refleksjoner etter 30 år som verdensarv" består av 14 artikler, 14 intervjuer og et innholdsrikt bildemateriale som sammen eller hver for seg belyser disse spørsmålene. Refleksjonene, som er gjort på grunnlag av faglig forståelse og med stort engasjement for bergstaden Røros, vil forhåpentligvis føre til debatt - som i sin tur kan skape nye refleksjoner.

Boka er et nybrottsarbeid i norsk verdensarvlitteratur.

Pris kr 349,-

Folk-og-buplasser-webJon Krokmoens formål med å undersøke kilder vedrørende folk og buplasser i Nord-Østerdalen var først og fremst bare for å sanke opplysninger og egne aner og deres kår. Men fordi slik kilder hang i hop med andre og lignende kilder, fant han det riktig å ta med om folk og forhold også ellers, slik at opplysningene kan suppelere tilsvarende deler i vedkommende bygdebøker.

Boka er på 442 sider.

Pris kr 400,-

Aarbok-NØ-webHvert år siden 1979, med noen få unntak, har Museumssentret Ramsmoen utgitt årbøker med emner fra Nord-Østerdalen.

Her finner du en oversikt over samtlige årboksartikler, sortert på forfatter. Vi gjør oppmerksom på at noen bøker dessverre er utsolgt og vil ikke bli trykket opp igjen.

Pris fra kr 150,- til kr 250,-

 

Aktuelt

Alvdal Bok- og Papirhandel AS
Steia 14, 2560 Alvdal
Tlf.: 902 53 015
E-post: post@abok.no

Åpningstider:

Hverdager 09-17 - Lørdager 10-15
Spesielle åpningstider ifm. høytider

Følg oss på  og   Instagram-web


fribokhandellogo